Ρινοπλαστική - Πλαστική μύτης

Η μύτη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και διακεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου ενώ η ανατομική της κατασκευή είναι αρκετά πολύπλοκη. Η εμφάνιση της μύτης συμβάλει πολύ σημαντικά στην συνολική αισθητική εικόνα του προσώπου είτε με θετικό ειτε και αρνητικό τρόπο.

Ρινοπλαστική είναι η αισθητική χειρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στην βελτίωση του σχήματος και εξωτερικών χαρακτηριστικών της μύτης και διαφραγματοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση που διορθώνει τις ανωμαλίες του ρινικού διαφραγματος και βελτιώνει την αναπνοή. Στην ρινοπλαστική , ίσως περισσότερο από τις άλλες αισθητικές επεμβάσεις, πρέπει να αναγνωρισθεί και να διατηρηθεί η μοναδικότητα των ρινικών χαρακτηριστικών του ασθενούς και η σχέση τους με τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσώπου.

Οι τομές είναι μικρές και τοποθετούνται στο εσωτερικό της μύτης ή εφόσον ειναι αναγκαίο στο κάτω μέρος της (στυλίδα) και μετά την επούλωση τους ουσιαστικά απαρατήρητες.Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 1 -2 ώρες και εκτελείται υπό γενική αναισθησία.Αρχικά, το δέρμα αποκολλάται από τον υποκείμενο σκελετό της μύτης και ακολουθούν οι απαραίτητες επανορθώσεις ώσπου να επιτευχθεί το επιθυμητό σχήμα και κατόπιν το δέρμα επανασυρράπτεται.

Λεπτές αυτοκόλλητες ταινίες (steri-strips) μπαίνουν εξωτερικά και ένας εξωτερικός νάρθηκας τοποθετείται, εφόσον έχουν γίνει οστεοτομίες, και παραμένει για 7-10 μέρες ενώ ο εσωτερικός επιπωματισμός που χρησιμοποιείται συνήθως αφαιρείται πριν την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για ένα βράδυ.

Η ρινοπλαστική είναι μια καλά ανεκτή από πλευράς πόνου επέμβαση που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με ήπια παυσίπονα άμεσα μετεγχειρητικά. Οι μώλωπες είναι αναμενόμενοι μετά την ρινοπλαστική και υποχωρούν σε 7-10 μέρες, επίσης παρατηρείται και οίδημα που γίνεται ήπιο σταδιακά ώσπου να εξαφανισθεί σε διάρκεια λίγων μηνών.

Ωστόσο το αποτέλεσμα είναι ορατό αμέσως μετά την αφαίρεση των ταινιών. Εξαιτίας της παροχέτευσης κάποιων υγρών αμέσως μετά την επέμβαση και του εσωτερικού επιπωματισμού παρατηρείται δυσκολία στην αναπνοή από την μύτη που υποχωρεί μετά την αφαίρεση των εσωτερικών γαζών (επιπωματισμός) και την επούλωση των ιστών.

Ωστόσο θα υπάρχει στην αρχή μία διαφορετική αίσθηση κατά την διάρκεια της αναπνοής όπως και στις εσωτερικές μεμβράνες που είναι ερεθισμένες και παίρνει λίγο χρόνο να την συνηθίσει ο ασθενής.

Μετά την επέμβαση δεν συνιστάται έντονη άσκηση για τουλάχιστον δύο εβδομάδες όπως και το σήκωμα βάρους ή το παρατεταμένο σκύψιμο του κεφαλιού.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι “τέλεια μύτη” είναι αδόκιμος όρος και οι προσδοκίες του ασθενούς δεν θα πρέπει να είναι εξωπραγματικές γιατί δεν θα μπορούν να ικανοποιηθούν. Οι ασθενείς που πραγματικά ωφελούνται από την επέμβαση αυτή είναι εκείνοι που μπορούν να δουν την συνολική βελτίωση της αισθητικής εικόνας της μύτης τους και δεν εμμένουν στις μικρές ίσως ατέλειες που ουσιαστικά δίνουν και πιο φυσική εικόνα σε μια χειρουργημένη μύτη μιας και η μύτη όπως και όλα τα χαρακτηριστικά του σώματός μας, είναι πιο φυσικά και αποδεκτά μέσα στην συμμετρική όμως ατέλειά τους. Αυτό λοιπόν είναι η επιδίωξη του πλαστικού χειρουργού δηλαδή η επίτευξη ενός συμμετρικού με τα λοιπά χαρακτηριστικά του ασθενούς αποτελέσματος που δείχνει πιο φυσικό και μη χειρουργημένο.

Testimonials