Κρυολιπόλυση 3D

Λόγου σεβασμού προσωπικών δεδομένων, στην ιστοσελίδα μας, δεν εμφανίζονται φωτογραφίες με το πρόσωπο ασθενών , εκτός αυτών που το έχουν επιτρέψει. Για πολύ περισσότερο φωτογραφικό υλικό επισκευτείτε το ιατρείο μας.

Τα παρακάτω αποτελέσματα των ασθενών μας είναι κατόπιν ΜΟΝΟ ΜΙΑΣ συνεδρίας της μιας ώρας κι αφού έχουν περάσει 2-3 μήνες από την θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα για την Κρυολιπόλυση 3D

Testimonials